» home

Welkom op de website van Rotaryclub Zwolle

Rotaryclub Zwolle is de oudste Rotaryclub in Zwolle. Maar onze club is allerminst een conservatieve of bedaarde club. Integendeel: onze Rotaryclub is een bloeiende club met een keur aan kwaliteit. Een club die groeit, zich verjongt. Waar oude waarden tellen en nieuwe ideeën een kans krijgen. Waar humor verlicht en betrokkenheid verwarmt. Waar iedereen er echt toe doet. Kortom: waar de Rotary idealen vorm en inhoud krijgen.

 

                                                                                Bestuur 2020-2021

Jaarthema 2020-2021: ‘Empathie’

Natuurlijk kent iedereen deze term. Om nog even scherp te worden: Empathie is inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om zich in te leven in de situatie en gevoelens van anderen.
In het komende Rotaryjaar lijkt me dit een thema dat meer dan ooit de aandacht verdient. We zitten nog volop in de tang van Corona. Voorlopig zijn we hier nog niet van verlost en de gevolgen zullen ons ook allemaal treffen.
Hoe fijn is het dan om elkaar wekelijks te kunnen ontmoeten op een plek waar vriendschap met een luisterend oor vanzelfsprekend is? We hebben de laatste maanden gezien hoe belangrijk vriendschappen en familiebanden zijn.
Dit bestuursjaar gaan we er alles aan doen om onze onderlinge vriendschappen verder te versterken. En hiermee bedoel ik niet alleen binnen onze club maar ook met de leden van onze zusterclubs in Bielefeld en Colchester. En niet te vergeten de oud-leden die veel betekend hebben voor onze club.
De website van Rotary Zwolle zal hiervoor aangepast worden en een handig hulpmiddel zijn om alles waar wij voor staan en de projecten die wij ondersteunen in beeld te brengen.
Binnen Rotary is ‘service’ een belangrijke pijler. Ons project ‘De Pendule’ wordt ondertussen al voor het 7e jaar gesteund en gedragen door onze club. We hebben de afgelopen periode ook de Stolpersteine in Zwolle weer tot glimmens toe gepoetst. Helaas moesten we de viering van ons 90-jarig bestaan, evenals de Haringparty met zijn goede doel ‘eenzaamheid onder ouderen’, doorschuiven naar 2021. We gaan de komende jaren participeren in een buitenlands project van onze Duitse zusterclub in Bielefeld. En natuurlijk staan er nog enige lokale doelen op ons programma.
Ondanks de ongemakkelijke start van dit nieuwe bestuursjaar ben ik ervan overtuigd dat Rotary Zwolle er als club alleen maar sterker van wordt. Na de zomer gaan we volop gas geven met het aanhalen van de onderlinge banden en staan er weer diverse leuke clubactiviteiten op de agenda. Onder andere de feestelijke bestuursoverdracht staat voor september gepland en natuurlijk is er weer een Cele-lezing in november.
Ik kijk uit naar een gezellig en leerzaam jaar met veel aandacht voor elkaar...
Ik heb er zin in!
Frank Brilman