» home

Welkom op de website van Rotaryclub Zwolle

Rotaryclub Zwolle is de oudste Rotaryclub in Zwolle. Maar onze club is allerminst een conservatieve of bedaarde club. Integendeel: onze Rotaryclub is een bloeiende club met een keur aan kwaliteit. Een club die groeit, zich verjongt. Waar oude waarden tellen en nieuwe ideeën een kans krijgen. Waar humor verlicht en betrokkenheid verwarmt. Waar iedereen er echt toe doet. Kortom: waar de Rotary idealen vorm en inhoud krijgen.

                                                                Bestuur 2018-2019                                                             

 

                                                Wilmy van Balen, voorzitter 2018-2019

 

Jaarthema 2018-2019:

 ‘Versterking door Verbinding’

Het is mijn stellige overtuiging dat wij  door verbinding in staat zijn om onze club en alles waar Rotary voor staat nog sterker te maken. Kijkend naar onze eigen club en gekoppeld aan deze ambities en overwegingen zullen we zeker niet stil zitten, maar juist de handen uit de mouwen steken:
Om contacten met nieuwe leden aan te gaan, nieuwe personen en organisaties te leren kennen, om connectie te maken met mensen in onze omgeving die onze hulp goed kunnen gebruiken en ondertussen te ervaren hoe we onze onderlinge verbinding met elkaar binnen onze club versterken. Dit is de draai die ik er dit jaar aan wil geven.
Voor komend bestuursjaar heb ik dan ook drie doelen geformuleerd, te weten:
1.    Het opzetten en realiseren van een sterk ledenbeleid: toekomstgericht en waardevast, waarin aantrekken van nieuwe leden, mentorschap, introductie, participatie in alle activiteiten en indien gewenst een feestelijke uittreding gewoonte wordt.
Met ons wijnproject en de inzet van enthousiaste leden zullen wij de uitdaging aan gaan om de verkopen van afgelopen jaar te overtreffen.
2.    Het stimuleren van  verbinding tussen leden onderling, wat tot uiting zal komen in de opzet en verrassende aanpak van ons jaarprogramma. Bijvoorbeeld door avondjes van 8 bij leden thuis, of in kleine groepjes kennis maken met de persoon in beroep.  Verrassende, inspirerende en warme bijeenkomsten staan ons te wachten.
De contacten met onze zusterclubs zal geintensiveerd worden. Mooi om te noemen is dat de nieuwe voorzitters van onze zusterclubs een vergelijkbaar thema hebben voor dit jaar.
Met verwante organisaties zullen we gaan zoeken naar nieuwe invullingen en mogelijkheden. Bijvoorbeeld een activiteit met scouting, waarbij Rotaract ook aansluit. Of de al bijna traditionele Celelezing waarbij we andere organisaties zullen uitnodigen.
3.    Het opzetten van één project in de Zwolse samenleving waarbij we als club onze handen uit de mouwen steken en in staat zijn om zo het verschil te maken voor mensen die dat nodig hebben.
Ik wens ons allemaal een inspirerend en actief Rotaryjaar!

 

Nieuwsgierig geworden? Wil je kennismaken met onze club? Maak een afspraak met onze secretaris via het contactformulier of stuur een mailtje naar info@rotaryzwolle.nl

 

Terug naar boven