» home

Welkom op de website van Rotaryclub Zwolle

Rotaryclub Zwolle is de oudste Rotaryclub in Zwolle. Maar onze club is allerminst een conservatieve of bedaarde club. Integendeel: onze Rotaryclub is een bloeiende club met een keur aan kwaliteit. Een club die groeit, zich verjongt. Waar oude waarden tellen en nieuwe ideeën een kans krijgen. Waar humor verlicht en betrokkenheid verwarmt. Waar iedereen er echt toe doet. Kortom: waar de Rotary idealen vorm en inhoud krijgen.

                                                                Bestuur 2018-2019                                                             

 

                                                Wilmy van Balen, voorzitter 2018-2019

Het Jaarthema 2018-2019 is Tijd.

Wat is tijd? Waar denkt je aan als je het over tijd hebt?
Het lijkt zo voor de hand liggend, immers iedereen weet wat tijd is. Echter wanneer het gevraagd wordt zijn de antwoorden zeer uiteenlopend.
De vraag heeft vele wetenschappers, schrijvers, kunstenaars en anderen door de gehele geschiedenis bezig gehouden. Het is onmogelijk om te zeggen welk antwoord goed is, of welke fout. Tijd is een relatief en abstract begrip. Tijd zelf is niets maar wordt beschouwd in termen van verandering, vooruitzien, vergeten, meten, wachten, herinneren of zelfs vergaan.
Voor sommigen is tijd de kloktijd, voor weer anderen gaat het bij tijd om het verleden, of juist de toekomst. Of het heeft betrekking op het hier en nu. Tijd wordt heel vaak in verband gebracht met aandacht en respect hebben voor. Hoe vaak hoor je niet “ik heb geen of te weinig tijd, had ik maar meer tijd”.
Dat tijd een belangrijk begrip voor ons is, valt ook af te leiden uit de vele uitdrukkingen, gezegden, spreekwoorden die over tijd gaan.
Een aantal voorbeelden:

 • de tijd vliegt

 • de tijd zal het leren

 • de laatste tijd

 • vrije tijd

 • dat is uit de tijd

 • hij is zijn tijd vooruit

 • het zal mijn tijd wel duren

 • de tand des tijd

 • op tijd zijn

 • over tijd zijn

 • tijd heelt alle wonden.

Ook hierin is de veelvormigheid van het begrip tijd duidelijk zichtbaar.
Het thema Tijd biedt ruime mogelijkheid om vanuit het eigen perspectief te reflecteren op leven, werk, omgeving, maatschappij.
 
De doelen voor dit jaar zijn:

 • het verder vormgeven en realiseren van een toekomstgericht ledenbeleid;

 • ‘tijd voor ons zelf’ bijeenkomsten inrichten om verbinding binnen de club te stimuleren;

 • te komen tot een langere tijdplanning (> 1 jaar) voor grote activiteiten;

 • het genereren van meer aandacht en publiciteit: tijd om ons zelf in de schijnwerpers te plaatsen.

 
Tijd is een belangrijk gegeven in ons leven. Hoe je tegen tijd aankijkt, wat je er mee doet, is aan ieder van ons. Als afsluiting een frans, anoniem, gedicht over tijd.
 

Prenez le temps
 
Prenez le temps de jouer,
c’est le secret de l’éternelle jeunesse.
 
Prenez le temps de lire,
c’est la source du savoir.
 
Prenez le temps d’aimer et d’être aimé,
c’est une grâce de Dieu.
 
Prenez le temps de vous faire des amis,
c’est la voie du bonheur.
 
Prenez le temps de rire,
c’est la musique de l’âme.
 
Prenez le temps de penser,
c’est la source de l’action.
 
Prenez le temps de donner,
La vie est trop courte pour être égoïste.
 
Prenez le temps de travailler,
c’est le prix du succès.
 
Prenez le temps de prier,

c’est votre force sur la terre.

 

Nieuwsgierig geworden? Wil je kennismaken met onze club? Maak een afspraak met onze secretaris via het contactformulier of stuur een mailtje naar info@rotaryzwolle.nl