Afgeronde projecten

Weekendtalent Zwolle

Het beste uit jezelf halen, dat is de kern van de weekendschool ‘Weekendtalent Zwolle’.
Het is een initiatief van vrijwilligers en bedoeld voor kinderen uit het basisonderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs.
´Weekendtalent´ is geen school in de klassieke zin van het woord: kinderen krijgen er geen les, maar wel de kans om hun talenten te ontdekken en te ontplooien. ‘
Kinderen met een onderwijsachterstand, maar ook voor kinderen met een verminderde maatschappelijke deelname, b.v. als gevolg van een beperking of sociaal isolement.

lees verder

 

Job Rotary

Werkloze 40 plussers die op zoek zijn naar een baan, kunnen terecht bij een Jobcoach vanuit Rotary. Op de zoektocht naar een bestemming, begeleidt de Jobcoach de werkzoekende. Niet alleen door het eigen netwerk in te zetten, maar vooral door te stimuleren en te motiveren weer autonoom in de samenleving te staan.

 

Internationale uitwisseling

Alle Rotaryclubs in de regio steunen de uitwisseling van jonge mensen naar Rotaryclubs in het buitenland. Soms door jongeren te ontvangen: zo heeft de Rotaryclub in 2010 een tweetal studenten uit Estland een aantal maanden gehuisvest en begeleid.
Soms ook door mee te werken aan het uitzenden van jonge professionals: dit jaar gaan een aantal professionals naar Californie. Tijdens een bijeenkomst hebben zij hun motivatie en doelen toegelicht.

 

Maatje op maat

Ook leden van de Rotary doen mee aan het maatjesproject van Nabil Sahar. Jonge mensen die het moeilijk vinden privé en school te combineren worden begeleid door een maatje. 
 

Intermezzo- inloophuis voor kankerpatienten

Een prachtige plaats voor mensen in een moeilijke fase van hun leven, waar ontmoeting centraal staat. De terugkeer naar de samenleving op een goede manier is het hoofdthema van de cursussen, gesprekken en individuele begeleiding. Het geld dat ter beschikking is gesteld is bijeengebracht door verkoop van bijzondere wijnen.
 

Meander Big Band

Al jaren is de Meander Big Band niet meer weg te denken op bijzondere bijeenkomsten in de stad en in de regio. Jonge mensen zijn naast hun school, actief bezig met muziek en brengen de discipline en het enthousiasme telkens weer op om optredens te verzorgen voor vele liefhebbers. Albert Dam is hun inspirerende muzikale leider!